Skip to main content

Ihmisen kokoista kumppanuutta henkilöstöasioissa

Autan yrityksiä ja yksilöitä onnistumaan omassa työssään.

Ota yhteyttäLue lisää

Autan yrityksiä ja yksilöitä onnistumaan omassa työssään.

Haluan ymmärtää asiakkaani liiketoimintaa, sen tarpeita ja tulevaisuutta, jotta voin parhaalla mahdollisella tavalla tukea asiakkaan henkilöstöjohtamista saavuttamaan liiketoiminnan tavoitteet.

Oli kyse sitten muutostilanteesta, kasvusta tai uuden suunnan löytämisestä niin räätälöin palveluni asiakkaan tarpeen mukaisesti, ja yhteistyöllä asiakkaan kanssa löydämme ratkaisut kulloiseenkin tilanteeseen.

Nimensä mukaisesti Partner4People:n toiminnan keskiössä ovat ihmiset ja kumppanuus. Toimintani periaatteina on toimia selkeästi, henkilökohtaisesti, luotettavasti sekä asiakkaan kanssa yhteisiin tavoitteisiin tähdäten.

HR-palveluita vaihteleviin tarpeisiin

Asiakkaan tarve HR-partnerille voi olla suunniteltu tai äkillinen, pysyvä tai tilapäinen, kokoaikainen tai osa-aikainen.

Väliaikainen
HR-partneri

 • Oman henkilöstöpäällikön sijaisuus
 • Henkilövaihdoksen aiheuttama katko-/ylimenovaihe
 • Lisäresurssia vaativa projekti
 • HR-toiminnon ja/tai prosessien arviointi ja kehitys
 • Tarve ulkopuoliselle kokemukselle henkilöstöasioista

HR-partneri kasvuyrityksille

 • Lakisääteisten vaatimusten varmistaminen
 • HR-toiminnon käynnistäminen
 • HR-prosessien ja käytäntöjen luominen tai skaalaaminen
 • Yrityksen henkilöstön kasvuedellytysten mahdollistaminen

Työyhteisösovittelu

 • Työyhteisökonfliktien sovittelu
 • Työyhteisön jännitteisen tilanteen purkaminen
 • Vuorovaikutteisuuden lisääminen
 • Riittävän hyvien työskentelyedellytysten varmistaminen

Kuinka aloitamme yhteistyön?

Jokainen toimeksianto lähtee liikkeelle yhteisestä kartoituskeskustelusta, ja toimeksianto räätälöidään palvelemaan asiakkaan sen hetkistä tarvetta. En usko valmiisiin pakettiratkaisuihin.

Ole rohkeasti yhteydessä ja keskustellaan siitä, kuinka voin olla juuri teidän yrityksellenne avuksi!

Ota yhteyttä